Guvernul a aprobat Programul Naţional Apicol 2014- 2016

În data de 11 decembrie 2013, Guvernul României a aprobat, în şedinţă, Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016, normele de aplicare, precum şi valoarea sprijinului financiar.

Prin Decizia CE nr. 5126/2013 a fost aprobat Programul apicol pentru perioada 2014 – 2016 elaborat de România şi a fost stabilită contribuţia financiară pentru acest program.
Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Programul apicol cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA.

Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016, este de 44.545.756,82 lei, distribuită astfel:

  • pentru anul 2014, 14.852.830,10 lei;
  • pentru anul 2015, 14.855.585,69 lei;
  • pentru anul 2016, 14.837.341,02 lei.

Exerciţiile financiare ale Programului apicol se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar.

Sprijinul financiar alocat atât din bugetul de stat cât şi din bugetul UE prin Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016 este pentru următoarele măsuri:

  • realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor,
  • achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa,
  • achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine,
  • achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral,
  • decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii.

Beneficiarii Programului apicol sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.

Sistemul informatic va avea ca scop evidenţa numărului de apicultori şi a numărului de familii de albine, pe judeţ, total ţară şi forme asociative prin îmbunătăţirea substanţială a Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011 cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din data de 2 iunie 2011.

Introducerea acestei măsuri se justifică atât prin faptul că alocarea sumelor de către CE se face, în primul rând, în funcţie de numărul de familii de albine deţinut de fiecare stat membru şi ulterior de măsurile propuse a fi finanţate, cât şi prin necesitatea existenţei unei baze de date fiabile necesare dezvoltării politicilor în domeniu şi asigurării unei trasabilităţi adecvate în ce priveşte calitatea şi siguranţa produselor obţinute.

În prezent, în România, situaţia statistică / operativă a numărului familiilor de albine este gestionată de mai multe entităţi (MADR, INS, APIA, ANARZ, forme asociative) care raportează valori diferite, înregistrându-se diferenţe de 40% (şi chiar de până la 80%, conform ultimelor solicitări depuse la ANARZ).

În vederea realizării sistemului informatic pentru identificarea stupilor, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” achiziţionează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice, atât hard-ul, cât şi soft-ul, părţi ce compun acest sistem informatic, în limita sumei de 8.000.000 lei, fără TVA alocată cu această destinaţie pe perioada 2014 – 2016.

Pentru acţiunile prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este 01 august a fiecărui an.

Sursa: MADR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s